Donează 2% Asociației Stage Photo


Donează 2% către Asociația Stage Photo

Poți dona 2%, din impozitul pe venit (impozit plătit deja statului român) către ASOCIAȚIA STAGE PHOTO conform  Legii 207/2015 care îți permite să sprijini o entitate non profit.

Cu ajutorul fondurilor obținute ASP va putea organiza și dezvolta mai multe acțiuni cultural-artistice. Vom putea realiza expoziții și vom putea edita materiale dedicate fotografiei artelor spectacolului. Această redirecționare este gratuită și nu presupune nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul prin care cere ANAF-ului redirecționarea acestui procent din impozitul deja plătit. Formularul se poate deschide de mai jos – Declarație-230. 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 230

NOTĂ: Vă rugăm tipăriți, completați, semnați formularul și apoi îl trimiteți scanat la adresa: asociatia@stagephoto.ro sau venim noi să îl preluăm personal în București. Pentru Anul 2019 formularul trebuie să ajungă la ANAF până la 15 martie 2020.

Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor cod 14.13.04.13 1.

Formularul trebuie completat în două exemplare (unul pentru organul fiscal şi unul pentru persoana în cauză).

Completarea Formularului 230

  • contribuabilul își scrie datele de identificare la punctul I;
  • datele organizației sunt deja completate de către noi;
  • la punctul III se lasă necompletat; formularul trebuie semnat de către persoana fizică în cauză.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Termen de depunere: anual, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.